Category Archives: อนิเมะซับไทย

อนิเมะซับไทยเที่ยวอุทยานแห่งชาติผาไทย

ข้อมูลทั่วไป อนิเมะซับไทยอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว จังหวัดลำปาง ภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติประกอบด้วยภูเขาสูง ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ และป่าเบญจพรรณ รวมถึงสวนไม้สักที่แผ่กระจายไปทั่วพื้นที่ อนิเมะซับไทยอุทยานแห่งชาติเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจำนวนมาก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน้ำ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ได้แก่ ถ้ำผาไท ลมภูแก้ว อ่างเก็บน้ำกิ่วลม ถ้ำกรวย ห้วยแม่เพรียง นอกจากนี้ ยังมีน้ำตกขนาดเล็กหลายแห่งทั่วทั้งอุทยานแห่งชาติ รวมทั้งศูนย์ฝึกช้างหนุ่ม แหล่งท่องเที่ยวขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1,284.9 ตารางกิโลเมตร หรือ 802,436.17 ไร่ ภูมิประเทศ อนิเมะซับไทยภูมิประเทศของอุทยานแห่งชาติ ประกอบด้วย ภูเขาสูง ป่าเบญจพรรณ สวนไม้สัก และพื้นที่ถมดิน ยอดภูเขาที่สำคัญ ได้แก่ ดอยกิ่วลม (สูง 1,202 เมตร) รองลงมาคือ ดอยสันกลาง (สูง 1,022 เมตร) … Continue reading

Posted in อนิเมะซับไทย | Comments Off on อนิเมะซับไทยเที่ยวอุทยานแห่งชาติผาไทย